Kvalitetspolicy

Vår kvalitetsmanual med en väl uttalad kvalitetspolicy är navet i vårt arbete. Det borgar för nöjda kunder och fortsatt god utveckling av vårt företag.

 

KVALITETSPOLICY

Vår ambition är att överträffa kundens förväntningar och krav på utförda tjänster. På ett kostnadseffektivt sätt skall vi leverera kvalitet inom utlovad tid. Varje enskild kund skall utgöra en god referens.

Detta gör vi genom att:

- sätta kunden i fokus och anpassa våra tjänster efter dennes behov.
- ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem och vår kvalitetsmanual.
- sätta klara och tydliga kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet.
- ledningen stödjer medarbetarna i verksamheten.
- tillhandahålla effektiva redskap och metoder åt våra medarbetare.
- ha kompetenta medarbetare som hela tiden arbetar med kvalitet i fokus.
- våra medarbetare utför egenkontroll på utförd tjänst i enlighet med vår kvalitetsmanual.
- effektivisera utnyttjandet av transporter på ett logistiskt korrekt sätt.