Miljöpolicy

Ända sedan starten 1977 har vi värnat om miljön. Därför har vi anpassat arbetsmetoder såväl som användandet av kemikalier otaliga gånger under åren som gått. Det är ett arbete hos oss som fortgår hela tiden och vi arbetar ständigt med förbättringar.

Våra kunder kan lita på att vi är en klimatsmart partner!

 

MILJÖPOLICY

Städar'n I Örebro AB skall inom all sin verksamhet verka för att minimera negativ miljöpåverkan och förebygga föroreningar.

Detta gör vi genom att:

- bedriva vår verksamhet med hänsyn till Miljöbalken och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt sträva till att överträffa dessa.
- använda arbetsmetoder som ger en så liten påverkan på miljön som möjligt.
- använda kemikalier som ger en så liten påverkan på miljön som möjligt.
- avfall hanteras på ett korrekt sätt enligt vårt miljöledningssystem.
- engagera och utbilda all vår personal i linje med vårt miljöarbete.
- vara i framkant vad gäller miljö och föreslå miljöriktiga materiel och metoder får våra kunder.
- alltid sträva efter ständiga förbättringar i vårt miljöarbete och implementera dessa i vårt miljöledningssystem.
- effektivisera utnyttjandet av transporter och endast använda miljöklassade fordon i tjänsten.
- alltid följa upp uppsatta miljömål.